جعبه فلش کارتی

جعبه ای دقیقا متناسب جهت فلش کارتی و بدلیل بدنه شفاف ، طراحی و نام حک شده برروی فلش کارتی به خوبی از داخل جعبه قابل مشاهده میباشد. همچنین این جعبه دارای مگنت بوده که به خوبی ساختار جعبه را محکم حفظ میکند